Privacy beleid & Cookies

BSOD heeft privacy hoog in het vaandel staan en helemaal van die van onze klanten. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens versterken wij nimmer aan derden.


1. Uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de correcte invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.


2. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer ten hoogste om u te contacteren en niet voor commerciële doeleinden.


5. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;


6. Veiligheid opslag van gegevens
Onder veiligheidscriteria valt:
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligings-gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


7. Duur van de opslag van gegevens
Wij bewaren uw gegevens strekt ten behoeve van het verkoopproces.

a. Uw persoonsgegevens te weten naam, adres, postcode, woonplaats, land, emailadres, bankgegevens en/of betalingsorganisatie bewaren met een termijn van maximaal 1 jaar. Na 1 jaar worden uw persoonsgegevens volledig verwijderd.


8. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


9. Cookies
Strikt ter verbetering van onze webshop maakt BSOD verzoekt u de cookies te Als u wenst te reageren op onze Privacy beleid, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@bsod-wear.nl


10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy beleid, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@bsod-wear.nl

Dit Privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


25 mei 2018, Stramproy