Intellectueel recht / Intellectual property

Niets van onze webshop mag gekopieerd, gereproduceerd, gepost, verzonden en/of gedistribueerd worden zonder uitzonderlijke & schriftelijk toestemming van BSOD. Alle ontwerpen, logo’s en andere symbolen zijn onder nummer 1367146 via het BIOP wereldwijd beschermd. Iedere overtreding van deze rechten zal volgen tot een civiele en strafrechtelijke aanklacht.

No elements of the website can be copied, reproduced, republished, posted, transmitted or distributed without the express & written consent of BSOD. All the designs, logo’s and other symbols used are under number 1367146 by the BIOP worldwide protected. Any violation of these rights may involve civil and/or criminal proceedings.